چهارشنبه, 29 دی 1400
  • ساعت : ۹:۵:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ 
  • کد خبر : ۱۸۲۱
عوامل خاص طرح مسیر ارتقای شغلی كارشناسان، مدیران و مشاوران شهرداری های كشور تصویب شد
مهندس كركه آبادي مديركل نوسازي، تحول اداري وفناوري اطلاعات سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور: عوامل خاص طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان، مديران و مشاوران شهرداري هاي كشور تصويب شد

مديركل نوسازي، تحول اداري وفناوري اطلاعات سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور گفت: در اجراي مصوبه شماره 4169/ت 25703 هـ مورخ 23/5/1381 هيات محترم وزيران و بند ب بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 9/6/81 سازمان مديريت و برنامه ريزي، عوامل خاص طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان، مديران و مشاوران شهرداري ها در شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداري ها و دهياري هاي كشور تصويب گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، عباس كركه آبادي اظهار داشت: ايجاد زمينه هاي مناسب براي توسعه پايدار شهري، برنامه ريزي به منظور توسعه فضاي سبز شهري و مديريت يكپارچه و هماهنگ منظر شهري، ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي، مديريت مناسب حمل و نقل بار و مسافر، تأمين زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي، برنامه ريزي و هماهنگي براي سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي و ايجاد شهرداري الكترونيك از جمله عواملي است كه امتيازات مربوط به طرح مسير ارتقاي شغلي كاركنان واجد شرايط شهرداري ها را تعيين مي سازد.

وي افزود: امتيازات ياد شده متناسب با وظايف مشاغل كارشناسي و بالاتر شهرداري ها براي اعمال در امتيازات طرح مذكور،  از 80 تا 250 امتياز تعيين مي گردد.

كركه آبادي خاطرنشان كرد: ارتقاي شغلي در سطح ارشد، توسط شوراي اداري و استخدامي استان ها و شهرداري هاي كلانشهر‍‍ داراي شوراي مذكور بررسي و تصويب مي شود و در سطوح خبره و عالي، بدواً در شوراي اداري و استخدامي استان ها و سپس با تائيد دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات قابل انجام است.

مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات گفت: در اجراي نامه شماره  54154  مورخ 30/11/96 اين دفتر، بمنظور تسهيل و تسريع در امور، زمان و مكان اولين جلسه بررسي پرونده هاي مسير ارتقاي شغلي در سطوح خبره و عالي كاركنان شهرداري ها بزودي تعيين و ابلاغ خواهد شد.

 

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.2.0.0
    V5.2.0.0